Nøysom, AREALSMART & BÆREKRAFTIG arkitektur

Trenger du hjelp til å se muligheter istedenfor begrensninger?

...

Studio Hov er et arkitektur- og designstudio som spesialiserer seg på bærekraftige og arealeffektive løsninger som utnytter kvadratmeterne optimalt.

Vårt fokus er å maksimere potensialet i hver kvadratmeter og redusere vårt menneskeskapte fotavtrykk.

...

Tjenester

ARKITEKTUR

Arkitektur med fokus på arealeffektivitet, materialitet og fleksibilitet som gir gode boliger for livet som skal leves.

AREALPLAN

Mulighetstudier, områdeanalyser og reguleringsplaner med fokus på bærekraftig utvikling og god arealøkonomi.

INTERIØR

Spesialdesignede interiørløsninger med fokus på smart design, arealutnyttelse, funksjonalitet og fleksibilitet.

Stop wasting space.

Bli en del av forandringen verden trenger.