AREALSMART & BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR

Studio Hov er et arkitektur- og designstudio med fokus på bærekraftighet og arealeffektive løsninger. Vårt fokus er å maksimere potensialet i hver kvadratmeter og redusere vårt menneskelige fotavtrykk.


TJENESTER

ARKITEKTUR

Arkitektur med fokus på  arealeffektivitet og fleksible løsninger som kan tilpasses etter beboernes behov og livssituasjon, gir gode boliger for livet som skal leves. 
 

AREALPLAN

Mulighetsstudier, områdeanalyser og reguleringsplaner med fokus på bærekraftighet og arealsmart planlegging
 

INTERIØR

Spesialdesignede interiørløsninger med fokus på smart design, arealutnyttelse, funksjonalitet og fleksibilitet.